Federación Digital EA

Presentación


español
català
euskara
galego
english
français
galego 2023-10-02 Estás en: Inicio a Federación Presentación

FEDI-EA mini A Federación Digital EA é unha federación de asociacións, creada co fin de:
  • Promocionar todo tipo de Actividades para radioaficionados.
  • Ofrecer Servizos comúns, económicos e fiables.
  • Dar unha adecuada Representación ante os organismos públicos.
Forman parte da FEDI-EA unha serie de asociacións membro que, seguindo o sinxelo procedemento de incorporación, decidiron libremente integrarse nunha estrutura democrática que lles permita ampliar os seus horizontes, sen interferencias na súa xestión interna.

Na Asemblea Xeral cada asociación ten UN voto.

Pertencer á FEDI-EA custa só 30 € ao ano por asociación (inclúe 5 seguros de antenas). Os radioaficionados individuais tamén poden participar.

EA3RKF é o indicativo oficial da Federación desde 2010.


Historia breve

A idea de crear a Federación Digital EA xurdiu a finais de 1990, das reunións entre Sysops, asociacións e grupos especializados en comunicacións dixitais para radioaficionados. Estas reunións, chamadas SYSEA, son a orixe da Rede de Packet Radio de España: EANET.

En Setembro de 1991 constituíuse unha Xunta Xestora que levou, finalmente, á legalización de FEDI-EA o 25 de Xullo de 1992, aprobándose os seus estatutos definitivos e elixindo a súa primeira Xunta Directiva.

A Federación Digital EA, invitada especialmente pola DARC, estivo presente na popular feira alemá HAM RADIO'93, no transcurso da cal presentou internacionalmente o estado da Rede de Packet Radio de España.

No referente ás relacións coa Administración Pública, e máis concretamente coas autoridades en materia de telecomunicacións, FEDI-EA realizou, desde os seus inicios, unha tarefa divulgativa e de aproximación, redactando unha serie de informes e recomendacións que remitiu á DGTel, co fin de darlle a coñecer o día a día que vive a radioafición.

Non obstante, cando no ano 1997 se publica no BOE o regulamento de estacións repetidoras de radiopaquetes, que destrúe, dun varrido, todo o labor realizado durante máis de 10 anos polos radioaficionados españois especializados en comunicacións dixitais, verdadeiros precursores da internet que coñecemos hoxe en día, a Federación Digital EA decide iniciar a campaña "Packet SI, Regulamento NON" composta de varias accións, das cales cabe destacar a de interpoñer un Recurso Contencioso-Administrativo como única vía legal para emendar os erros do texto publicado, defendendo así os lexítimos intereses das asociacións que representa e da radioafición en xeral.

Desde un punto de vista máis lúdico, FEDI-EA organizou, entre outros, os seguintes eventos:

  • o Congreso SYSEA'92, onde, por primeira vez en España, se trouxo ao prestixioso radioaficionado francés Jean-Paul Roubelat, F6FBB, para dar unha conferencia técnica sobre sistemas de mensaxería, proporcionando, ademais, un servizo de tradución simultánea a todos os asistentes.
  • o Concurso Internacional EANET'96, onde se promocionaba o intercambio cultural entre países, conseguindo un 75% de cobertura mundial.
  • a publicación de DIGICLUB, a única revista dixital para radioaficionados do noso país, asumindo a súa continuidade.
EA1RCF banner
Coñece os nosos membros

Nombre: Federación Digital EA
Indicativos: EA3RKF
Sede: Sabadell (Barcelona)
Contacto: fediea@fediea.org
Teléfono: 902945699
Fundación: 1992
Cuota: 30 €/año por asociación
Hitos: Servicio QSL, Canal TV, asociación miembro de FEDI-EA Seguro de Antenas, EANET, DIGICLUB, SYSEA, ...

A foto de arquivo

Asamblea FEDI-EA 2016
Asamblea FEDI-EA 2016 en Oviedo.
Temas relacionados


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2023 Federación Digital EA (FEDI-EA)