Federació Digital EA

Notícias de radioafición


español
català
euskara
galego
english
français
català 2024-07-15 Ets a: Portada Notícies EANET Sprint Contest 2022

Liga CB

EANET Sprint Contest 2022  español english français italiano català português

Després de la bona acollida de les edicions anteriors, torna la versió "concurs ràpid" del Diploma del mateix nom, dedicat als "Ràdio Clubs del Món". Serà el dia 6 de novembre de 08:00 a 12:00 UTC.

En només 4 hores pots guanyar originals i divertits premis que podràs compartir amb la teva parella o amics: hotels, restaurants, benestar o aventures.

A més, tindràs l'oportunitat de contactar amb aquells ràdio clubs que encara et faltin per completar el Diploma EANET.


Concurs EANET Sprint 2022 - Diploma Ràdio Clubs del Món

Com a homenatge a totes les associacions i Ràdio Clubs del Món, peces clau en el mantenimient de l'esperit de la radioafició, la Federació Digital EA (FEDI-EA), amb el suport de l'Organització Europea de Radioaficionats (EURAO) , va crear l'any 2008 el Diploma EANET, d'àmbit internacional i caràcter permanent.

Amb aquest Concurs es pretén complementar aquell guardó amb una activitat puntual, lúdica i entretinguda, no sense certa dosi de competitivitat, element necessari per mantenir en forma la capacitat d'operar en circumstàncies adverses.

Bases del Concurs

 1. Participants: Podran participar en el Concurs EANET® Sprint tots els radioaficionats i ràdio clubs que ho desitgin, sense discriminació de nacionalitat o associació de pertinença.

 2. Objectiu: Contactar amb el màxim nombre d'estacions, de tot el món, participants en aquest Concurs.

 3. Bandes i modes: Qualsevol freqüència i mode autoritzat per al servei d'aficionats, inclosos els satèl·lits.

 4. Periode: Seran vàlids tots els contactes realitzats des de les 08:00 fins les 12:00 UTC (09:00-13:00 h EA) del dia 6 de novembre de l'any 2022.

 5. Categories: S'establiran dues categories principals de parti­ci­pan­ts: radioaficionats i ràdio clubs, segons si el titular de l'indicatiu és una persona física o una associació (persona jurídica).

  Al seu torn, aquestes categories es dividiran en dues subcategories: Nacional i Internacional, segons si la ubicació de l'estació participant està situada a Espanya o en un altre país.

  En el cas dels ràdio clubs, a més, també es consideraran dues subcategories: membres i amics, atenent a la seva relació amb FEDI-EA i/o EURAO.

 6. Puntuació: Cada QSO realitzat, i confirmat, tindrà un valor en punts depenent del tipus de corresponsal contactat:

  • ràdio club membre: 5 punts
  • ràdio club amic: 3 punts
  • radioaficionat: 1 punt.

  Només es tindrà en compte UN contacte entre un participant i un corresponsal determinat, valent les repeticions zero punts addicionals.

  Tant per radioaficionats com per ràdio clubs es tindrà en compte només la suma de punts rebuts, és a dir, els QSOs realment confirmats mitjançant les corresponents llistes dels seus corresponsals.

  S'utilitzaran com a Multiplicadors el nombre de països i el nombre de continents diferents contactats, essent la puntuació final el resultat de la fórmula:

  Punts x Països x Continents.

  A efectes de codificar la ubicació de cada estació, es prendrà en consideració per al país l'estàndar ISO 3166-1 alpha-3 i per al continent una de les següents sigles: AF, AN, AS, EU, NA, OC o SA. O el que és el mateix, l'adreça jeràrquica de la BBS de packet ràdio més propera.

 7. Crida: "CQ EANET Sprint Contest".

 8. Llistes: Per a la validació de contactes, els parti­ci­pan­ts hauran d'enviar el seu log en format Cabrillo o ADIF a l'adreça: eanet-sprint@fediea.org, abans de trans­cu­rreguts 10 dies del concurs.

  En el títol o assumpte del missatge ha de figurar: "EANET Sprint log de XXXXXX", on XXXXXX serà l'indicatiu usat durant el Concurs. El fitxer adjunt amb la llista de contactes tindrà com a nom "XXXXXX.log" o "XXXXXX.adi", substituint, si fos el cas, les possibles "/" (barres) per "-" (guions).

  En el cos del missatge s'ha d'indicar: nom i cognoms o raó social, categoria en la qual participa (radioaficionat/ràdio club), idioma preferit i indicatius dels operadors.

 9. Premis: Per als primers, segons i tercers classificats de cada categoria hi haurà els següents packs d'incentiu:

  1. Cap de setmana d'hotel
  2. Gastronomia (sopar)
  3. Benestar o Aventura (spa, rafting, ...)

  Obtindran Certificat acreditatiu de la seva participació totes aquelles estacions que aconsegueixin, com a mínim, el 25% de la puntuació del campió en la seva categoria.

 10. Inscripcions: El sol fet d'enviar les llistes de participació es considerarà com inscripció a aquest Concurs, assumint la plena acceptació de les seves bases.

 11. Imprevistos: Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l'Organització del Concurs i la seva decisió serà inapel·lable.

Notes aclaridores

 • A diferència del Diploma EANET, aquest Concurs no es basa en eQSL per a la verificació de contactes, sinó en les llistes rebudes dels propis participants.
 • Noteu que, per a la consideració de país, no es té en compte el DXCC, sinó la definició geo-política d'un territori segons l'estàndar ISO 3166.
 • No oblidar que l'hora expressada en el log ha de ser UTC. En cas contrari, potser el programa informàtic de comprovació de llistes consideri alguns contactes no vàlids.
 • Alternativament, aquells que no puguin presentar el log en format Cabrillo o ADIF, podran fer-ho mitjançant aquest full Excel. Especial atenció cal prestar al camp hora que haurà de ser de 4 xifres però formatat com a text.
 • Aquelles associacions que no tinguin indicatiu d'estació col·lectiva assignat, però desitgin participar en la categoria de ràdio clubs, podran fer-ho amb un indicatiu temporal que els autoritzi l'organisme competent. L'Organització es reserva el dret de requerir còpia de la documentació pertinent per a la seva comprovació.
 • Els operadors d'estacions participants en la categoria ràdio club també podran participar en el Concurs a títol individual (categoria radioaficionat) però no podran obtenir premi en les dues categories simultàniament.


Compartir a: facebook twitter
FEDI-EA banner
Diploma EANET
Coneix als nostres membres

Nombre: Grupo de Radio-Paquete Salamanca
Indicativo: EA1RKS, ED1YAV
Sede: Salamanca
Contacto: ea1rks@fediea.org
Fundación: 1992
Cuota: 15 €/año
asociación miembro de FEDI-EA Hitos: BBS de packet radio, nodo y Cluster, repetidor de UHF y HF.

La foto d'arxiu

EB7DKZ segundo en EANET'96
EB7DKZ recibe un equipo Icom del Presidente del Radio Club Sevilla, como tercer clasificado del Concurso EANET'96.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2024 Federació Digital EA (FEDI-EA)