EA Digital Federation

Notícias de radioafición


español
català
euskara
galego
english
français
nederlands 2023-12-06 You are here: Home News III Concurso VHF Pimiento de Padrón

III Concurso VHF Pimiento de Padrón

El fin de semana del 14 y 15 de junio de 2008 tendrá lugar este concurso de VHF en FM organizado por el Radio Club ASORAPA, EA1RCI, de Padrón, que, además de promocionar los productos de su tierra, también quiere hacerlo con los concursos de radio.


3º CONCURSO VHF PEMENTO DE PADRÓN

Concurso organizado pola asociación de Radioafeccionados de Padrón co fin de promover a afección rexional aos concursos de VHF.

Data: Dende as 10:00 horas EA do día 14 de Xuño, até as 24:00 horas EA do día 15 do mesmo mes de 2008.

Frecuencia: Comprendida entre 145.300 a 145.575 MHz; FM. VHF. Recoméndase non utilizar 145.500 MHz por ser de chamada en móbil. PLAN DE BANDAS IARU 2006.

Chamada: CQ Concurso Pemento de Padrón seguido do distintivo de chamada da estación participante.

Intercambio:

  • As Estacións pertencentes a ASORAPA pasarán RA, incluída a Estación Especial EA1RCI.
  • As demais estacións pasarán RS (sinal) e a matrícula provincial (C, PO, LU, OU, etc.). En caso de participaren estacións estranxeiras, estas pasarán a letra identificativa do seu país.

A hora non é necesario pasala pero deberase anotar nas listas (hora local - EA).

Modalidade: FM.

Puntuación: Cada QSO, ou contacto valerá un punto, excepto os seguintes:

  • Os contactos realizados coas estacións asociadas a ASORAPA (pasarán RA) e outorgarán 3 puntos.
  • A estación especial EA1RCI que outorgará 5 puntos.

Os contactos poderanse repetir no cambio de día (horario local - 00:00 EA).

Para que un contacto cunha estación sexa válido, este deberá figurar polo menos en cinco listas.

Puntuación Final: Será a suma total dos puntos obtidos nos días de duración do Concurso.

Listas: Deberán confeccionarse en modo oficial URE (40 QSO por folla), indicando claramente as estacións contactadas, hora, data, intercambio e puntos; debendo achegar unha folla resumen na que conste o nome, enderezo e puntuación final reclamada.

Deberán ser enviadas antes do 30 de Xullo de 2008 ao enderezo:

ASOCIACIÓN DE RADIOAFECCIONADOS DE PADRÓN (ASORAPA)
R/Costanilla do Carmen s/n
15900 - Padrón (A Coruña )

*Rógase enviar coas listas nome completo e dirección para o envío dos Diplomas*.

Premios:

- Vencedor Absoluto: TROFEO
- Segundo Clasificado: TROFEO
- Terceiro Clasificado: TROFEO

Aos restantes participantes, entregaráselles un Diploma, sempre que realicen un mínimo de 10 contactos con distintas estacións das cales polo menos unha será “RA”.

As Estacións pertencentes a ASORAPA non optarán a ningún premio nin diploma.

NOTA:
En caso de empate para “Vencedores”, o gañador será o operador que realizase o primeiro contacto coa estación especial EA1RCI, ou na súa falta, para o que antes realizou o último contacto da súa lista.

Estacións Asociadas a ASORAPA: EA1CVP, EA1GA, EA1FDI, EA1EHW, EA1GIB, EA1GIJ, EC1DBO, EC1AEU, EB1IZD, EB1EAE, EB1GEU, entre outras.

Disposición Final: As decisións que puidese tomar ASORAPA serán inapelables.


Delen op: facebook twitter
Members' corner

Nombre: Ràdio Club Barcelona
Indicativo: EA3RKB
Sede: Barcelona
Contacto: ea3rkb@fediea.org
Tel.: 932183967 - 938880099
Fundación: 1979
Cuota: 10 €/año
Hitos: cursos presenciales para la obtención de la licencia, boletines RCB, Concurso de HF Sant Jordi, Diploma Permanente, miembro fundador de la ACRE, asociación miembro de FEDI-EA expediciones, demostraciones, BBS de packet radio, Congreso SYSEA'99.

La foto de archivo

DGPCyE
Presentado el CQ ENCE a Protección Civil.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2023 EA Digital Federation (FEDI-EA)