EA Digital Federazio

Test


español
català
euskara
galego
english
français
euskara 2023-06-02 Honetan zaude: Hasiera Irratizaletasuna Lizentzia Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

006 Quan una instal·lació de radioaficionat afecta o interfereix a una ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions):
A.-Es pot continuar emetent si es disposa de llicència o autorització de radioaficionat.
B.-S'ha de deixar d'emetre, almenys temporalment.
C.-Es comunica al president de la comunitat.
D.-S'ha d'apagar la instal·lació d'ICT.

007 "La llei de Coulomb" diu que la força entre dues càrregues elèctriques és:
A.-Directament proporcional a la distància de separació.
B.-Directament proporcional al quadrat de la distància de separació.
C.-Inversament proporcional a les càrregues.
D.-Directament proporcional al producte de les càrregues.

008 Es denomina freqüència intermèdia ( FI ) a:
A.-La freqüència emprada en els receptors de conversió directa.
B.-La freqüència compresa entre la inferior i la superior de les sintonitzades.
C.-La freqüència de treball de l'oscil·lador local.
D.-La freqüència de valor constant utilitzada en els receptors superheterodins.

009 Els harmònics són:
A.-Batuts de freqüències indesitjades.
B.-Múltiples de la freqüència fonamental.
C.-Interferències indesitjades.
D.-L'energia de radiofreqüència que retorna pel cable de baixada.

010 El producte de 13 volts per 1 ampere són:
A.-13 vats
B.-13 amperes
C.-13 ohms
D.-13 farads

MWC 2012
Gure kideak ezagutu

Nombre: Radio Club EA3SPAIN
Indicativo: EA3RKE
Sede: Esparreguera (B)
Contacto: ea3spain@fediea.org
Teléfono: 655190222
Fundación: 2014
asociación miembro de FEDI-EA Cuota: 35 €/año
Hitos: Conferencia EchoLink propia.

La foto de archivo

9X0R
9XØR: DXpedition Rwanda 2008.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2023 EA Digital Federazio (FEDI-EA)