EA Digital Federation

Test


español
català
euskara
galego
english
français
usa 2023-06-02 You are here: Home Amateur Radio Licence Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

006 Quan una instal·lació de radioaficionat afecta o interfereix a una ICT (Infraestructura Comuna de Telecomunicacions):
A.-Es pot continuar emetent si es disposa de llicència o autorització de radioaficionat.
B.-S'ha de deixar d'emetre, almenys temporalment.
C.-Es comunica al president de la comunitat.
D.-S'ha d'apagar la instal·lació d'ICT.

007 "La llei de Coulomb" diu que la força entre dues càrregues elèctriques és:
A.-Directament proporcional a la distància de separació.
B.-Directament proporcional al quadrat de la distància de separació.
C.-Inversament proporcional a les càrregues.
D.-Directament proporcional al producte de les càrregues.

008 Es denomina freqüència intermèdia ( FI ) a:
A.-La freqüència emprada en els receptors de conversió directa.
B.-La freqüència compresa entre la inferior i la superior de les sintonitzades.
C.-La freqüència de treball de l'oscil·lador local.
D.-La freqüència de valor constant utilitzada en els receptors superheterodins.

009 Els harmònics són:
A.-Batuts de freqüències indesitjades.
B.-Múltiples de la freqüència fonamental.
C.-Interferències indesitjades.
D.-L'energia de radiofreqüència que retorna pel cable de baixada.

010 El producte de 13 volts per 1 ampere són:
A.-13 vats
B.-13 amperes
C.-13 ohms
D.-13 farads

Liga CB
Members' corner

Nombre: Associació Club Radioaficionats de Molins
Indicativo: EA3URM
Sede: Molins de Rei (B)
Contacto: ea3urm@fediea.org
Fundación: 2016
asociación miembro de FEDI-EA Cuota: ?? €/año

La foto de archivo

Asamblea FEDI-EA 2015
Asamblea FEDI-EA 2015 en Córdoba.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2023 EA Digital Federation (FEDI-EA)