Fédération Digitale EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
français 2022-12-07 Vous êtes ici: Accueil Radioamateurisme Licence Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

006 Quina és la capacitat resultant quan es connecten diversos condensadors en paral·lel?
A.-És la suma de les inverses de les capacitats individuals.
B.-És el producte de les capacitats individuals dividit per la suma d'aquestes.
C.-És igual a la més gran de les capacitats individuals.
D.-És la suma de les capacitats individuals.

007 Com s'ha de construir un transformador per reduir la tensió?
A.-El secundari ha de tenir menys espires que el primari.
B.-El secundari ha de tenir més espires que el primari.
C.-No hi ha d'haver caiguda de tensió en el primari.
D.-El primari i el secundari han de tenir el mateix nombre d'espires.

008 Quina de les següents fórmules és incorrecta?
A.-V = I x R
B.-P = V x R
C.-I = V / R
D.-P = V x I

009 Què es compleix en una resistència de carbó sotmesa a corrent continu?
A.-La intensitat que circula és inversament proporcional a la tensió aplicada.
B.-La resistència total del circuit varia amb la tensió aplicada.
C.-La intensitat que circula és directament proporcional a la tensió aplicada.
D.-La capacitat del circuit disminueix amb la tensió.

010 Què es compleix en els harmònics produïts per circuits no lineals?
A.-Només són importants els harmònics de segon ordre.
B.-La freqüència de l'harmònic de segon ordre és el doble de la freqüència fonamental.
C.-Els de segon ordre i següents sempre són menyspreables.
D.-Els equips moderns no produeixen harmònics apreciables.

902 FEDI-EA
Connaître à nos membres

Nombre: Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Indicativo: EA4RKR
Sede: Las Rozas (Madrid)
Contacto: gc21sm@fediea.org
Teléfono: 617717253
asociación miembro de FEDI-EA Fundación: 1989
Cuota: 15 €/año

La foto de archivo

Asamblea FEDI-EA 2011
Asamblea FEDI-EA 2011 en Madrid.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2022 Fédération Digitale EA (FEDI-EA)