Federació Digital EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
català 2021-04-21 Ets a: Portada la Radioafició Examen Exercicis Test

Marca la opció que consideris més adequada per cada pregunta i verifica al final quantes respostes has encertat.

031 Quina de les següents abreviatures del codi Q indica que disminueixi la potència?
A.-QRP.
B.-QRI.
C.-QRH.
D.-QSA.

032 Amb quina paraula es lletreja la lletra M en l'alfabet fonètic internacional?
A.-Miko.
B.-Mika.
C.-Mila.
D.-Mike.

033 Com s'indica en el codi Q, que ha de canviar la freqüència de la seva transmissió?
A.-QSY.
B.-QRM.
C.-QSV.
D.-QRP.

034 En l'alfabet fonètic internacional les lletres Z i H es correspon amb les paraules:
A.-Zuric, Home.
B.-Zulu, Hotel.
C.-Zuric, House.
D.-Zulu, House.

035 En comunicacions del Servei d'Aficionats, la paraula COD es lletreja:
A.-Change, Oscar, Delfo.
B.-Charlie, Oscar, Delta.
C.-Charlie, Oscar, Delfo.
D.-Change, Oscar, Delta.

036 Quina de les següents condicions compleix l'autorització administrativa de l'ús de l'espectre radioelèctric per aficionats?
A.-És gratuïta.
B.-El seu període màxim de validesa és de quatre anys.
C.-Quan es concedeix, alhora s'atorgarà simultàniament el distintiu de crida.
D.-No s'exigeixen requisits previs per sol·licitar-la.

037 D'acord amb l'article 25 del Reglament de Radiocomunicacions de la UIT, quan s'ha de transmetre el distintiu de crida?
A.-Les estacions d'aficionat mai no transmetran el seu indicatiu si no li ho sol·liciten.
B.-Les estacions d'aficionat mai no transmetran el seu indicatiu si així ho determina la reglamentació nacional vigent.
C.-Les estacions d'aficionat hauran de transmetre el seu indicatiu a intervals curts.
D.-Les transmissions entre estacions d'aficionats de diferents països s'hauran de codificar.

038 Com es forma el distintiu de crida d'una estació de radioaficionat?
A.-Amb unes lletres escollides a l'atzar per l'operador autoritzat.
B.-Amb un grup alfanumèric format per un prefix, un número de districte i un sufix.
C.-Per un sufix sense lletres.
D.-Un prefix sense sufix.

039 Què han de complir els equips de radioaficionat de construcció pròpia?
A.-No hauran de ser presentats a l'administració corresponent.
B.-Només poden ser utilitzats per radioaficionats amb antiguitat mínima de tres anys.
C.-Es poden utilitzar sense efectuar cap tràmit a l'administració corresponent.
D.-Per ser utilitzats hauran de ser autoritzats per l'administració competent.

040 Què passa si canviem de domicili?
A.-S'haurà de canviar sempre la xifra del distintiu de crida.
B.-S'haurà de canviar sempre el sufix del distintiu de crida.
C.-Pot ser necessari canviar la xifra del distintiu i el sufix del distintiu de crida.
D.-S'haurà de canviar sempre el prefix del distintiu de crida.

041 En el cas de desmuntar una instal·lació d'antenes per obres en la comunitat, quan aquestes hagin acabat, què podrà fer el radioaficionat?
A.-Haurà de presentar nova memòria per reinstal·lar-la.
B.-Podrà instal·lar-la novament en condicions similars a les anteriors.
C.-Ha de demanar permís a la comunitat de propietaris.
D.-Ho haurà de comunicar a l'administració competent.

042 La instal·lació d'antenes de radioaficionat ha de ser autoritzada per la comunitat de propietaris?
A.-No.
B.-Sí.
C.-Sí, sempre que se l'informi amb antelació.
D.-Només en cas que la instal·lació sigui senzilla.

043 Què significa el senyal TTT quan és transmès tres vegades consecutives?
A.-És un senyal de socors.
B.-És un senyal d'urgència.
C.-Sol·licita la repetició de la transmissió.
D.-És un senyal de seguretat.

044 Es pot sol·licitar un distintiu de crida especial i temporal?
A.-El Reglament actual no estableix l'ús de distintius temporals.
B.-Només per als estrangers residents en Espanya.
C.-Quan un radioaficionat desitgi participar en concursos, experiments, assaigs, demostracions i altres esdeveniments.
D.-En cap cas, tenint en compte que l'autorització de radioaficionat ja porta associat un distintiu de crida.

045 Com ha de ser l'accés als repetidors analògics i digitals finals?
A.-Estarà restringit únicament als membres de l'associació titular de la llicència de l'estació repetidora.
B.-Serà necessàriament lliure.
C.-Estarà restringit als titulars de llicència amb antiguitat superior a un any.
D.-Estarà restringit als titulars de distintiu de crida amb sufix de dues lletres.

046 Quina d'aquestes afirmacions no és correcta?
A.-Les transmissions entre estacions de radioaficionats s'efectuaran en llenguatge clar.
B.-Podrà fer ús d'una estació qualsevol altre operador (diferent del seu titular) que es trobi en possessió de l'autorització de radioaficionat.
C.-En la transmissió entre estacions de radioaficionat no està permesa la transmissió de missatges amb destinació a un tercer durant una emergència.
D.-Les transmissions entre estacions de radioaficionat s'hauran de limitar a missatges de naturalesa tècnica relatius a assaigs i a observacions de caràcter purament personal.

047 Pot ser realitzada pel propi radioaficionat la instal·lació en l'exterior dels edificis, dels sistema radiant d'una estació?
A.-Sempre.
B.-Només pot ser realitzada per un instal·lador autoritzat.
C.-Només aquelles instal·lacions que per la seva simplicitat així ho autoritzi l'administració competent
D.-Mai.

048 Quina classe d'estació pot emetre amb el distintiu EA7EUA?
A.-Es tracta d'un radioaficionat de la Unió Europea temporalment a Espanya.
B.-Es tracta d'un radioaficionat de Segòvia.
C.-Es tracta d'una estació emetent des d'Andalusia.
D.-Es tracta d'un distintiu d'una Escola Universitària.

049 Si un indicatiu comença amb el prefix EA seguit d'un determinat número (de l'1 al 9) i més de tres caràcters distintius a continuació, què representa?
A.-No faci cas, ja que es tracta de la crida d'una estació no autoritzada.
B.-Haurà de corregir el que emet, ja que no sap el que fa.
C.-Es tracta d'un radioaficionat sense indicatiu en proves.
D.-Es tracta d'un titular de llicència CEPT estranger que està emetent a Espanya.

050 El distintiu de crida d'una autorització de radioaficionat espanyol estarà Constituït per:
A.-Una seqüència numèrica de 6 caràcters.
B.-Un grup alfanumèric de 6 caràcters com a màxim.
C.-6 lletres atribuïdes a Espanya per la UIT.
D.-Les inicials i data de naixement del titular.

051 En quins casos els distintius de crida es podran reassignar?
A.-En cas de mort del titular, als familiars de primer grau.
B.-Només si el radioaficionat pensa utilitzar-lo temporalment.
C.-Radioclubs o Associacions amb caràcter experimental.
D.-Per nous períodes, fins a un màxim de 20 dies a l'any.

052 Quina resposta conté un nombre més gran de províncies adscrites al districte 4?
A.-Màlaga, Múrcia, Madrid, Biscaia.
B.-Càceres, Cadis, Cuenca, Ciudad Real.
C.-Córdoba, Castelló, Cantàbria, Burgos.
D.-Toledo, Teruel, Tarragona, Santa Cruz de Tenerife.

053 Quan s'ha de realitzar la transmissió del distintiu de crida?
A.-Únicament al començament de la primera transmissió.
B.-Almenys cada trenta minuts
C.-Únicament si emet mitjançant una estació mòbil.
D.-Almenys al començament i final de cada emissió.

054 Què estableix la Llei 19/1983, coneguda com a Llei d'Antenes?
A.-L'obligació de comunicar la instal·lació d'una antena a l'administració competent.
B.-El dret a instal·lar una antena de qualsevol mida.
C.-El dret a instal·lar les antenes d'aficionat en l'exterior dels immobles.
D.-L'exempció de presentar memòria descriptiva de la instal·lació.

055 Què hem de fer si en emetre a la banda de 2 metres generem interferències al Servei Mòbil Aeronàutic?
A.-Emetre amb menys potència.
B.-Continuar emetent.
C.-Deixar d'emetre.
D.-Comunicar-li-ho a l'aeroport.

056 Què distingeix una estació portable d'aficionat?
A.-Que pot ser utilitzada durant el seu trasllat en un vehicle.
B.-És una estació fixa, que pot ser utilitzada temporalment en una ubicació diferent de l'habitual.
C.-És una estació mòbil que pot ser utilitzada mentre es trobi detinguda en punts no determinats.
D.-Té una antena i una font d'energia incorporada al propi equip, ja que és una estació mòbil.

057 Una estació repetidora desatesa:
A.-És aquella destinada a realitzar estudis de propagació.
B.-És una estació col·lectiva tant si és fixa, com si és portable.
C.-Realitza només l'emissió automàtica de senyals d'identificació.
D.-Té per objecte ampliar l'abast de les comunicacions mòbils i portàtils.

058 Quan prescriu la sanció imposada per una falta greu, d'acord amb la Llei General de Telecomunicacions?
A.-Passat un any.
B.-Passats dos anys.
C.-Passat un mes.
D.-Passat tres anys

059 Quina paraula és la més aconsellable en finalitzar cada transmissió de fonia?
A.-La més recomanable és la paraula "canvio"
B.-És obligatori utilitzar "tanco".
C.-És imprescindible utilitzar "endavant".
D.-És sancionable segons la reglamentació vigent.

060 Què ha passat probablement si en la freqüència a la qual estaves fent un QSO des de fa mitja hora apareixen parlant altres estacions d'un altre QSO?
A.-S'han posat a comunicar a sobre de la teva pròpia freqüència.
B.-Ha variat la propagació i la distància de salt.
C.-S'han desplaçat des d'una altra freqüència perquè la seva freqüència varia.
D.-No han preguntat si la freqüència era ocupada i s'han posat a parlar a les bones.

FEDI-EA banner
Coneix als nostres membres

Nombre: Red Radio de Emergencia y Seguridad de la Provincia de Alicante (REMSAL)
Indicativo: EA5RCR
Sede: Elche (Alicante)
Contacto: remsal@fediea.org
Teléfono: 669400551
asociación miembro de FEDI-EA Fundación: 2005
Cuota: 0 €/año

La foto d'arxiu

Asamblea 2002
Asamblea 2002 de FEDI-EA en Utiel.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2021 Federació Digital EA (FEDI-EA)