Fédération Digitale EA

Test


español
català
euskara
galego
english
français
français 2022-09-30 Vous êtes ici: Accueil Radioamateurisme Licence Ejercicios Test

Marca la opción que consideres más adecuada para cada pregunta y verifica al final cuantas respuestas has acertado.

031 Què significa el codi QRT?
A.-La seva freqüència varia.
B.-Deixo de transmetre.
C.-Faci el favor de no interferir.
D.-Acuso recepció.

032 Per a què s'utilitza l'alfabet fonètic?
A.-Per lletrejar les paraules d'un missatge.
B.-Per informar sobre la banda de freqüències que s'està utilitzant.
C.-Per accedir a un repetidor.
D.-Per informar sobre la intensitat del senyal rebut.

033 Per a què serveix el codi RST?
A.-Per lletrejar un missatge.
B.-Per informar sobre la banda de freqüències que s'està utilitzant.
C.-Per accedir a un repetidor.
D.-Per informar sobre la intensitat i qualitat del senyal rebut.

034 Com es lletreja el número 7 en el codi Internacional de lletrejada?
A.-Sever.
B.-Sestao.
C.-Seven.
D.-Setè.

035 Com es denominaria el conjunt d'emissions no essencials i emissions fora de banda?
A.-Emissions catòdiques.
B.-Emissions paràsites.
C.-Emissions no desitjades.
D.-Emissions per derivació de freqüència.

Centro Italiano di Sperimentazione ed Attività Radiantistiche
Connaître à nos membres

Nombre: Radio Club Sevilla
Indicativo: EA7RCS, ED7YAP, ED7YAQ, ED7YAR
Contacto: ea7rcs@fediea.org
Teléfono: 954410014
Fundación: 1979
Cuota: 20-352 €/año
Hitos: Caseta en la Feria de Abril, Concurso Nacional de Fonía, ayuda en: terremoto de México, Mundial de Fútbol, visita de S.S. Juan Pablo II, cursillos para exámenes, conferencias, exposiciones, asociación miembro de FEDI-EA repetidores de fonía: R2 y R4 en VHF y R100 en UHF, BBS, nodos, boletín QRZ.

La foto de archivo

SYSEA'97
Congreso SYSEA'97 en San Sebastián, justo después del "reglamentazo" de packet.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2022 Fédération Digitale EA (FEDI-EA)